конкурс на заміщення вакантної посади 

КЗВО КОР «АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

завідувача кафедри «Музичне мистецтво естради»

Вимоги до претендента:

• повна вища освіта другого (магістерського) рівня  відповідно до профілю кафедри. При цьому вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра;
• творчі та наукові досягнення у сфері культури та естрадного мистецтва;
• науковий ступінь, та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
• стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
• проходження підвищення кваліфікації за останні 5 років (обсягом не менше шести кредитів ЄКТС / 180 год);
• значні особисті творчі досягнення у музичній сфері - масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи;
• наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;
• вільне володіння  українською мовою.

Документи, необхідні для участі в конкурсі.

• заява про участь в конкурсі на ім’я ректора, написана претендентом власноруч;
• резюме;
• копія паспорта, засвідчена претендентом;
• копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене та/або почесне звання;
• копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
• копію трудової книжки;
• копію ідентифікаційного номера;
• список наукових та методичних праць / мистецьких проектів;
• документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яті років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші, передбачені законодавством України документи);
• інші документи, що засвідчують професійні якості претендента;
• програму розвитку кафедри;
• письмову згоду на збір та опрацювання персональних даних;
• дві фотокартки розміром 4 на 6 см.

Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.


Особа, яка бере участь у конкурсі, подає документи для участі
до 12 листопада 2023 року.

Прийом документів здійснюється за адресою: 01601 м. Київ, вул. І. Мазепи, 15, 47 каб.

Електронна пошта: academy@chubynsky.best з приміткою «На конкурс».

Контакти: 044-254-42-46; 097-658-58-84 Інна Анатоліївна.