інформація для абітурієнтів за освітньо-кваліфікаційним
рівнем Фаховий молодший бакалавр при вступі до КВНЗ
«Академії мистецтв імені Павла Чубинського»