Академія сьогодні

Академія мистецтв імені Павла Чубинського

Місія Академії мистецтв імені Павла Чубинського

Служіння українському суспільству шляхом підтримання високих стандартів підготовки професійних кадрів галузі культури і мистецтва, їх особистісному розвитку через формування загальнолюдських цінностей, громадянської відповідальності, національної ідентичності та толерантності, що відповідає суспільним, економічним і культурним потребам України та міжнародного співтовариства, сприяння академічній свободі задля розкриття потенціалу пізнавально-освітнього процесу для педагогічних та науково-педагогічних працівників, для всіх учасників освітнього процесу сфери культури і мистецтва та проведення наукових досліджень з метою створення інноваційного освітньо-творчого простору національної культури.

Стратегічною метою діяльності Академії на 2020-2025 роки є підвищення суспільної ролі та збільшення внеску у розвиток національної освітньої системи та формування національної професійної еліти України в галузі культури і мистецтва та соціокультурної діяльності, забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі культури та мистецтва, посилення провідної ролі закладу освіти в розвитку та збереженні національної культури, його інтеграція до європейського та світового освітнього простору як рівноправного партнера.

Візія Академії – освітньо-науково-культурний центр професійної, мистецько-творчої і медіакультурної освіти, наукових досліджень, який здійснює генерування та поширення нових знань для забезпечення вагомого внеску у суспільний розвиток через освіту.

Базові цінності Академії:

 • гуманізм;
 • творчість;
 • розвиток творчої особистості;
 • індивідуальний підхід;
 • демократизм;
 • самореалізація;
 • академічна свобода;
 • академічна доброчесність;
 • академічна культура;
 • партнерство;
 • відкритість;
 • інноваційність;
 • прозорість;
 • відповідальність;
 • якість.Модель Академії

Побудова моделі Академії полягає в урахуванні кращих набутків минулого, актуалізації й модернізації сучасного в розрізі світових стандартів. Модель Академії базується на таких принципах:

 • регіональне лідерство у сфері підготовки культурно-мистецьких кадрів для Київської області;
 • усвідомлення власної відповідальності за розвиток української мистецької освіти, за якість підготовки фахівців різних рівнів освіти, що визначається й гарантується системою моніторингових заходів;
 • забезпечення реалізації освітніх прав, індивідуалізації, інклюзії, широкої доступності вищої та передвищої освіти, задоволення у повній мірі інтелектуальних, освітніх, культурних, духовних, соціальних потреб здобувачів вищої освіти;
 • багатопрофільність за різноманіттям спеціальностей та освітніх програм галузі знань «Культура і мистецтво», зокрема «Музичне мистецтво»;
 • затребуваність випускників Академії на сучасному ринку праці, спроможність їх продовжувати навчання за рівнем вищої освіти «Магістр» в інших закладах вищої освіти;
 • розвинутість матеріально-технічної бази освітнього процесу, що забезпечує освітні, соціальні, мистецькі та культурні потреби здобувачів вищої та передвищої освіти;
 • оптимізація фінансової політики, забезпечення енергоефективності;
 • забезпечення панування у навчальному закладі духу творчості, знання й науки, академічної свободи й доброчесності, демократичних цінностей, високої корпоративної культури, неприйняття авторитаризму, корупції;
 • Академія – центр мистецької освітньої політики Київщини, розробник та провідник інноваційних освітніх програм і технологій, осередок підготовки фахівців для закладів культури та мистецтв, методичний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів мистецьких шкіл.Розвиток освітньої діяльності

Освітній процес – один із найвагоміших показників якості, досконалості змісту вищої освіти в Академії. Основне стратегічне завдання освітнього процесу Академії – високоосвічений, конкурентоспроможний випускник, затребуваний на ринку праці. Заходи стратегічного вдосконалення та розвитку освітньої діяльності Академії визначено відповідно до його складників:

Вдосконалення обумовлених статусом Академії ліцензованих спеціальностей з варіативними освітніми програмами:

 • забезпечення дотримання вимог стандартів освіти;
 • актуалізація навчального контенту: забезпечення привабливості для потенційних здобувачів вищої освіти, відповідність їхнім освітнім потребам, професійним очікуванням, фундаменту майбутньої успішності та кар’єрного зростання;
 • активізація участі здобувачів у програмах академічної мобільності;
 • активне залучення стейкхолдерів до формування освітніх програм;
 • оптимізація навчальних планів у напрямі ефективності досягнення запланованих результатів навчання;
 • оперативне коригування змісту варіативної компоненти освітніх програм відповідно до актуальних завдань фахової діяльності, індивідуальних потреб студента.


Наші випускники
ОЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЄВ, співак у театрі ім.Магара, ді-джей та бек-вокаліс 
у «Skofka». 24 лютого добровольцем пішов на фронт.

https://www.facebook.com/100012056808926/videos/3394257864125276/

ВІТАЛІНА БІБЛІВ

ВІТАЛІНА БІБЛІВ, заслужена артистка України,
актриса театру і кіно

КАТЕРИНА КИСТЕНЬ

КАТЕРИНА КИСТЕНЬ, заслужена артистка України,
актриса театру і кіно

АНТОН КОПИТІН

АНТОН КОПИТІН, співак,
переможець конкурсу «Голос країни»

АЛЬБЕРТ САЛТИКОВ

АЛЬБЕРТ САЛТИКОВ,
заслужений артист України

АНАТОЛІЙ СКОРОБАГАТЬКО

АНАТОЛІЙ СКОРОБАГАТЬКО,
заслужений артист України

ВІКТОР ТЕТЕРЯ

ВІКТОР ТЕТЕРЯ, народний артист України, доцент, соліст гурту «Козацькі забави»

АЛЛА ГОРДІЄНКО

АЛЛА ГОРДІЄНКО, доктор філософії, заслужений працівник культури України, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей

ДЕНИС КАПУСТІН

ДЕНИС КАПУСТІН,
кіноактор

НАТАЛІЯ ПЕЛИХ

НАТАЛІЯ ПЕЛИХ, заслужена артистка України, доцент, солістка Київського академічного театру опери та балету
для дітей та юнацтва

ЯРОСЛАВ КВАША

ЯРОСЛАВ КВАША, лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу, заслужений артист естрадного мистецтва України

ЄГОР КОЗЛОВ

ЄГОР КОЗЛОВ,
кіноактор, артист естради

СЕРГІЙ СТРЕЛЬНИКОВ

СЕРГІЙ СТРЕЛЬНИКОВ,
актор театру і кіно

МАКСИМ МАЛІК

МАКСИМ МАЛІК, артист музичного
гурту «Клей Угрюмого»

ДМИТРО ВІВЧАРЮК

ДМИТРО ВІВЧАРЮК,
актор театру і кіно

АНДРІЙ МЕЛЬНИК

АНДРІЙ МЕЛЬНИК,
артист популярного гурту «EMOTION»

АНДРІЙ ВОЛИК

АНДРІЙ ВОЛИК, артист-інструменталіст
музичного гурту О.Вінника