Діагностичний інструментарій

Висновки за результатими опитування:
«Адаптація першокурсеників до навчання в академії»Висновки про проведення опитування для студентів перших курсів
ОКР «Фаховий молодший бакалавр»
Результати онлайн – опитування студентів:
«Ваше ставлення до самостійної роботи»