Порядок та умови проведення конкурсу на вакантні посади

30 червня 2023 року оголошується конкурс на посади педагогічних та науково-педагогічних працівників. Детальніше >>


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
науково-педагогічних працівників
у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО»

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом місяця, починаючи з 4 березня 2021 року.

Вимоги до кандидатів:
На посаду можуть призначатися особи, які мають науковий ступінь, та/або вчене (почесне звання), а також особи, що мають освітній ступінь магістра відповідно до профілю кафедри. При цьому вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Обов’язкове володіння українською мовою на достатньому професійному рівні.

Документи, необхідні для участі у конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, почесне звання;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • автобіографію та особовий листок з відділу кадрів;
 • копію трудової книжки;
 • список наукових праць (мистецьких проектів);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • звіт претендента за попередній період діяльності;
 • програму розвитку кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри);
 • інші документи, які засвідчують професійні якості претендента;

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 15, 01601.
Контактна інформація: телефон 254-42-46,
електронна пошта academy@chubynsky.best з приміткою «На конкурс».

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає документи для участі до 4 квітня 2021 року.


 

Київська обласна рада оголошує про початок конкурсного добору на посаду ректора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО».

Документи на участь в конкурсі приймаються протягом двох місяців починаючи з 17 жовтня 2019 року.

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри 16/108, 01032.

Контактна інформація: телефон 235-35-70,
електронна пошта konkursosvita_2019@ukr.net

Вибори ректора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО» відбудуться 14 січня 2020 року.


Умови проведення конкурсу:

Керівник обирається за конкурсом на заміщення посади керівника шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Брати участь у виборах керівника вищого навчального закладу мають право:

 • кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу;
 • представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;
 • виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

 • за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
 • мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • відповідно до вироку суду позбавлені права обіймати відповідні посади;
 • за рішенням суду були визнані винними у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • піддавалися адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • підпадають під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади";
 • голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі до виконавчого апарату Київської обласної ради;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я голови Київської обласної ради, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Київською обласною радою або нотаріально.

Зазначені документи подаються за поштовою адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри 16/108 та на електронну адресу: konkursosvita_2019@ukr.net з приміткою «На конкурс».

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає документи для участі до 16 грудня 2019 року.


Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі:

Кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь (для закладів вищої освіти мистецького спрямування – вчене звання та науковий ступінь або ступінь доктора мистецтва) і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти має бути громадянином України.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу буде розміщено на офіційному сайті Київської обласної ради додатково. 


 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення посад
завідувачів кафедр «Музичне мистецтво естради» та «Мистецтво співу»
у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО»<< Назад