Засідання від 20 травня 2022 р.

Зі вступним словом до учасників Ради роботодавців звернувся ректор Академії, професор, кандидат культурології, Заслужений діяч мистецтв Романчишин Василь Григорович, який наголосив на продовженні співпраці, необхідності взаємодії між професіоналами сцени – керівниками сталих колективів у музичній сфері, директорами провідних мистецьких/музичних закладів Київщини, звергнув увагу на нові виклики для мистецької освіти в умовах воєнного часу.

Голова Ради роботодавців, художній керівник та головний диригент Заслуженого ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, заслужений діяч мистецтв України Антонюк Дмитро Жанович розкрив особливості проходження концертно-виконавської практики, студійній роботі, наголосив на тому, що робота з професіональним колективом сприяє формуванню спеціальних компетенцій фахівця таких як усвідомлення взаємозв’язків та взаємозалежностей між теорією та практикою музичного мистецтва. здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності студентами Академії, продемонстровано прагнення продовжити співпрацю з практичного навчання після завершення воєнних дій в Україні.

На необхідності продовження співробітництва і взаємодії з потенційними роботодавцями щодо удосконалення освітньо-професійних програм зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» відповідно до вимог сучасного ринку праці було наголошено проректором з навчальної роботи Академії Сергєєнко Ольга Миколаївна. Для кращого розуміння потреб роботодавців, урахування актуальних тенденцій? ринку праці було запропоновано учасникам онлайн-наради висловити свою думку щодо якості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами у Google-формі «Анкета для роботодавців та представників бізнесу».

З порівняльним аналізом освітньо-професійних програм виступили:

  • «Музичне мистецтво естради», «Звукорежисура естради» – Краснитський Микола Михайлович, завідувач кафедри «Музичне мистецтво естради», заслужений діяч мистецтв України;
  • «Інструментальне виконавство» (за видами) – Ясько Олесь Андрійович завідувач кафедри «Інструментальне виконавство за видами», народний артист України, Цепух Ірина Олександрівна – викладач методист, голова предметної-циклової комісії «Фортепіано та концертмейстерство»;
  • «Спів» (академічний, народний) – Бойко Ірина Миколаївна – викладач методист, голова предметної-циклової комісії «Мистецтво співу».

Запропонувала поєднати науково-пошукову діяльність з практичною роботою здобувачів освіти Дідук Інна Анатоліївна вчений секретар, ознайомивши учасників онлайн-наради з основними напрямами наукової роботи в Академії.

Обмінялися думками та висловили свої побажання щодо підготовки сучасних фахівців галузі «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» керівники мистецьких/музичних шкіл Київщини: Дидикіна Наталія Олександрівна (Ірпінська дитяча школа мистецтв імені Михайла Вериківського), Крижишевська Леся Юріївна (Білоцерківська школа мистецтв), Деркачевська Наталія Олексіївна (Баришівська дитяча музична школа).

Підсумовуючи роботу Ради роботодавців вирішили:

  • Продовжити співпрацю із творчими колективами, музичними та дитячими школами мистецтв для проходження здобувачами освіти практик: педагогічної, концертно-виконавської.
  • Залучити роботодавців до проведення навчальних аудиторних занять із фахових дисциплін.
  • Проаналізувати результати анкетування роботодавців, врахувати зауваження, пропозиції при удосконаленні освітньо-професійних програм.

Всім учасникам дякуємо за активну участь у роботі Ради роботодавців

<< Назад