загальні відомості

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Спеціалізація: «Народні, оркестрові духові та ударні інструменти»

Форма навчання: денна та заочна

Термін навчання:

 Денна – 4 роки (на базі 9 та 10 класів загальної середньої освіти);

 Заочна – 3 роки (на базі 11 класів загальної середньої освіти).

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр з музичного мистецтва

Професійна кваліфікація: викладач мистецької школи