Загальні відомості

Предметно-циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Загальні відомості

Циклова комісія соціально – гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом, який займається виховною, навчальною та методичною роботою у сфері суспільних, економічних дисциплін.

Соціально-гуманітарна освіта відіграє особливу роль у підготовці сучасного спеціаліста. Навчальні предмети, об’єднані цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін, викладаються на всіх спеціальностях та спеціалізаціях академії.

Головними завданнями комісії є формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань та всебічно розвиненої особистості, сприяння вихованню молоді у дусі патріотизму та гуманізму. Вивчення соціально-гуманітарних наук сприяє не лише засвоєнню теоретичних знань, ідей, положень дисциплін гуманітарного циклу, а є засобом розвитку особистості. Зміст навчальних програм дисциплін є матеріалом для формування критичного мислення, інтелектуального аналізу та моделювання, формування навичок самостійної когнітивної діяльності з використанням сучасних засобів інформаційних технологій.

У складі комісії працюють викладачі з багаторічним педагогічним стажем:

1. Гитун В.М.- голова комісії

2. Дідук І.А.

3. Рубаненко С.М.

4. Сергєєнко О.М.

5. Чистякова Н.Г.

6. Хоменко Н.Г.

7. Франчук О.П. - сумісник