Заключне засідання Вченої ради Академії 2023-2024 навчального року

28 червня 2024 року відбулося заключне у цьому навчальному році засідання Вченої ради Академії. Воно проходило у змішаному форматі під керівництвом голови Вченої ради ректора Василя РОМАНЧИШИНА.

На початку засідання члени вченої ради заслухали секретаря вченої ради  Інну ДІДУК з інформацією про рейтинг ефективності роботи науково-педагогічного працівника Академії за 2023-2024 н.р. Рейтинг - це важливий інструмент оцінювання діяльності викладачів Академії, а позиція у рейтингу - це, безумовно, показник їхньої академічної репутації.  У рейтингуванні взяло участь 34 науково-педагогічних та педагогічних працівників. Максимальний набраний бал у рейтингу становить 2150, який здобув ректор Академії Василь РОМАНЧИШИН. У топ-10 рейтингу також ввійшли Жанна КАРПЕНКО-БОДНАРУК, Ярослав Ярмак, Кирило Стеценко, Ірина ЦЕПУХ, Ірина БОЙКО, Ольга СЕРГЄЄНКО, Інна ДІДУК, Вероніка ЛЕВКО, Вячеслав ОВСЯННІКОВ. Найвищий загальний середній бал представлено у кафедри «Інструментальне виконавство (за видами)». Найвищий загальний середній бал переважає у блоці творчо-виконавської діяльності, найнижчий - участь у міжнародній діяльності.

Порядок денний також складався з наступних питань: звіт про діяльність Вченої ради у 2023-2024 н.р. (доповідач секретар  вченої ради  Інна ДІДУК), удосконалення навчального процесу за підсумками проведеної Ради роботодавців (доповідач проректор з навчальної роботи Ольга Сергєєнко), затвердження лімітів стипендії (доповідач проректор з виховної роботи Сергій Рубаненко).

Ректор подякував колективу за плідну роботу впродовж навчального року. Попереду багато роботи, щоб відповідати усім викликам, які стоять сьогодні перед вищою освітою.