засідання вченої ради 

6 грудня 2023 року відбулося позачергове засідання Вченої ради. Під час засідання було прийнято рішення про затвердження освітніх програм Центру післядипломної освіти. А саме, освітньої програми підвищення кваліфікації викладачів музичних дисциплін закладів початкової мистецької освіти «Інклюзивне навчання: індивідуальна освітня траєкторія дитини з особливими освітніми проблемами» (розробник: Ярмола Н.А., старший дослідник, кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України) та освітньої програми підвищення кваліфікації працівників закладів освіти культури «Психологічна стійкість працівників закладів культури в умовах війни» (розробник: Діброва В.А., психолог, науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України). 
Обговорення членами ради освітніх програм окреслило їхню затребуваність та унікальність. Зміст розглянутих програм спрямований на організацію інклюзивного навчання та алгоритм побудови індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами в закладі мистецької освіти, розуміння основ піклування про ментальне здоров’я та оволодіння практиками розвитку психологічної стійкості та зростання. Також було затверджено ліміт академічних стипендій на ІІ семестр 2023-2024 н.р.  (доповідач: проректор з виховної роботи Рубаненко С. М.). Вів засідання професор Романчишин В.Г.