правила прийому

Правила прийому


Додаток 2 - Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у 2024 році  


Додаток 3 - Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер  Додаток 4.1 - 

Перелік конкурсних предметів