Загальні відомості

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Спеціалізація «Фортепіано»

Форма навчання – денна

Термін навчання – 4 роки на базі 9 та 10 класів загальної середньої освіти

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Кваліфікації: 3340 Викладач мистецької школи (Фортепіано), 3473 Концертмейстер

Викладач мистецької школи – це робота з фаху фортепіано в дитячих музичних школах, дитячих школах мистецтв, школах естетичного виховання.

Викладацька діяльність піаніста полягає в роботі з дітьми, передачі юним музикантам своїх знань та умінь, прищепленні їм не лише любові до інструменту але й правильного музичного смаку.

Кожна професія має особливості. Свої секрети є і у викладача з класу фортепіано. Перевага професії в тому, що фахівець має бути і викладачем, і музикантом. Саме викладач з фортепіано формує погляди, переконання та смаки дітей. Він має бути не лише широко освіченою людиною, що досконало знає свій предмет, але й висококваліфікованим музикантом. Особливість творчості викладача-піаніста полягає в потребі віддавати іншим те, що знаєш сам.

Для отримання професії викладача мистецької школи з класу фортепіано необхідно любити музику і мати бажання стати професіоналом.

Слово концертмейстер походить від німецького «konzertmeister» іскладається з двох слівkonzert (концерт) та meister(майстер) – віртуозний піаніст, який володіє мистецтвом відчуття колективної творчості, вмінням спрямовувати і відчувати твір, упорядковуючи виконавські лінії соліста.

Професія концертмейстера має на увазі наявність таланту, відмінного музичного слуху, уяви, вміння охопити образну сутність та форму твору, знаходити вірну трактовку виконання, навчитися швидко освоювати музичний текст.

Якщо музична обдарованість закладається в людині природою, то викладацьким та концертмейстерським вмінням можна навчитися на предметно-цикловій комісії «Фортепіано та концертмейстерство» КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського».

Навчання за напрямом «Фортепіано» передбачає розвиток культурно-історичної свідомості та збереження національної пам’яті через служіння мистецтву та вшанування Павла Чубинського.

Невід'ємною складовою студентського життя є концертна та конкурсна діяльність. На спеціалізації «Фортепіано» підтримується творчий розвиток студентів. Активно та творчо працюють викладачі. Проводяться цікаві проекти спільні з іншими навчальними закладами, лекції, майстер-класи, творчі конференції.

Студенти комісії «Фортепіано та концертмейстерство» постійно приймають участь у престижних Всеукраїнських та Міжнародних відкритих піаністичних конкурсах, стають лауреатами.Піаністи Академії мистецтв імені Павла Чубинського мають значну кількість занять з дисциплін циклу фахової професійної підготовки та циклу педагогічної підготовки.

Академія забезпечує індивідуальну освітню траєкторію студента-піаніста з урахуванням дисциплін за вільним вибором студента.

Запрошуємо на навчання яскравих, талановитих, вмотивованих юнаків та дівчат, які хочуть продовжувати вчитись грати на роялі, розвивати свій талант, в майбутньому стати викладачами з фаху фортепіано мистецької школи; бути концертмейстерами, грати в складі камерних та фортепіанних ансамблів.


Звернення голови предметно-циклової комісії "Фортепіано та концертмейстерство" КЗВО КОР "Академія мистецтв ім.П.Чубинського" Цепух Ірини Олександрівни до абітурієнтів, що вступають на спеціалізацію ФОРТЕПІАНО спеціальності 025 "Музичне мистецтво".


Студенти-піаністи АБІТУРІЄНТАМ


Реклама ПЦК «Фортепіано та концертмейстерство»


<< Назад