Бібліотека – Репозиторій – Наукові праці

 • Бойко І.М.


 • Вакулік О.А.
 1. Діяльність слідчого на стадії порушення кримінальної справи як зміст процесуальної функції
 2. Особливості кримінальної процесуальної регламентації вирішення питання про початок кримінального судочинства в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз
 3. Порушення вимог законодавства під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органах Внутрішніх Справ
 4. Правові й організаційні питання внесення відомостей про кримінальні правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань
 5. Проблемні питання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві
 6. Процесуальна регламентація початку досудового розслідування у кримінальному судочинстві: проблеми реалізації
 7. Реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації початку досудового розслідування
 8. Шляхи адаптації кримінального процесуального законодавства України до міжнародних стандартів
 • Гнатів Н.В.
 1. Індивідуальний стиль вокальної творчості Анни Корсун
 2. Композиційні функції тематичних повторів в інструментальних творах П. Гіндеміта
 3. Принципи тематичного цитування в інструментальних творах П. Гіндеміта
 4. Тематичний ритм як фактор організації музичного руху в інструментальних творах Пауля Гіндеміта
 5. Техніка ракоходу як один із принципів тематичної організації в інструментальних творах Пауля Гіндеміта
 • Дідук І.А.
 1. Основні смислові конструкти образу держави у політичній картині світу студентської молоді
 • Кифенко А.М.
 1. Аналіз результатів експериментального дослідження формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі
 2. Експериментальна перевірка ефективності методики формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі
 3. Критерії та рівні сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу
 4. Особливості слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу
 5. Українська духовна музика в професійній підготовці вчителів музичного мистецтва
 • Конончук В.О.
 1. Музично-театральна творчість Анатолія Кос-Анатольського: від класики до розважального жанру
 • Кушнірук О.А.
 1. Джерелознавчі аспекти проблеми «Композитор і фольклор» у творчості О. Яковчука
 2. Друга симфонія О. Яковчука: параметри неоромантизму
 3. Жанр симфонії крізь призму інноваційного підходу О. Яковчука
 4. Імпресіонізм в німецький музиці
 5. Концерт №2 для скрипки з оркестром Олександра Яковчука: до проблеми еволюції жанру
  в українській музиці
 6. Левко Ревуцький та імпресіонізм
 7. Рефлексія національного в музичному дискурсі
 8. Рецепція мінімалізму у творчому доробку Олександра Щетинського
 9. Симфонізм Олександра Яковчука у віддзеркаленні раннього та пізнього періодів творчості
 10. Симфонічний доробок О. Яковчука в постмодерному контексті української музичної культури
 11. Українські народні колядки та щедрівки для дитячого хору без супроводу в обробці Олександра Яковчука
 12. Хорова творчість Олександра Яковчука: жанрові та стильові параметри
 13. Хорові обробки Олександра Яковчука: на шляху оновлення жанру
 • Левко В.І.
 1. Концерт як мистецьке явище в культурному просторі України другої половини ХІХ – початку ХХІ століття
 • Овсянніков В.Г.
 1. Відеокліпи українських поп-рок-виконавців: від гламуру до соціальної проблематики
 2. Імідж як складова створення сценічного образу у творчості українських поп-рок-виконавців
 3. Творчість Марії Бурмаки та Альони Вінницької у контексті розвитку українського поп-року
 • Романчишин В.Г.
 1. Видовище як складова сучасної культури: до постановки проблеми
 2. Карнавал як форма святкової культури: до проблеми особливостей режисури
 3. Концертна діяльність як соціокультурна практика: до проблеми організації
 4. Режисерська діяльність у структурі масового свята: досвід опрацювання проблеми
 5. Свято як соціально-художнє явище: досвід опрацювання проблеми
 • Савайтан О.Г.
 1. Втілення традицій у трактуванні фуги в фортепіанних творчості Макса Регера
 2. Зв'язок часів як фактор новаторства у творах М. Регера
 3. Макс Регер. Шість інтермецо: спектр традицій і передбачень, виконавський аспект
 4. Фортепіанний концерт Макса Регера: трактування жанру в історико-художньому контексті
 • Сергєєнко О.М.
 1. Формування культури самоосвітньої діяльності студентів
 • Франчук О.П.
 1. Державне регулювання ринку телекомунікаційних послуг в умовах структурних трансформацій національної економіки
 • Харитонова Д.В.
 1. Прихований світ символів Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса (на прикладі сонати для фортепіано Фа Мажор, 1898)
 2. Символічна аура камерно-інструментальної творчості В. Косенко (на прикладі Сонати для віолончелі та фортепіано оп. 10)
 3. Символічний вимір сонати №2 для скрипки та фортепіано М. Скорика
 4. Символічний вимір флейтових сонат Йоганна Себастіана Баха
 5. Символічні елементи будови Сонати для скрипки та фортепіано ор. 19 Віктора Косенка
 • Цепух І.О.
 1. Олександр Петрович Іванько – Невідомі сторінки життя та творчості українського композитора романтичного постмодернізму
 • Ян І.М.
 1. Діяльність музичної інтелігенції Харкова в структурі соціокультурних процесів 20 – початку 30-х років ХХ століття
 2. Музично-театральна культура Слобожанщини в структурі соціокультурних процесів останньої третини ХІХ – початку ХХ століття
 3. Музично-театральна культура України 20-рр. XX ст.
 4. Розвиток музичної культури на Слобожанщині останньої третини XІX – початку XX ст.
 5. Український аматорський театр Наддніпрянщини: кінець ХІХ – початок ХХ ст.
 6. Харківська філія Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича
 7. The role of Ukrainian music and drama theatre in preservation and development of cultural traditions of the Ukrainian nation of the last third of the XIX – beginning of the XX century

<< Назад