Профілі освітніх програм

➤ Освітній ступінь БАКАЛАВР

2024 рік2023 рік


2022 рік


2021 рік


2020 рік


2019 рік

➤ Освітньо-професійний ступінь ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

2021 рік


2020 рік

➤ Освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

2018 рік


2016 рік