Опитування

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ПРО ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
Досвід неформальної освіти у студентів Академії

Неформальна освіта стає серед студентів Академії все більш затребуваною формою здобуття знань. Такий освітній формат у Законі України «Про освіту» трактується як освіта, яка «здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій». До сфери неформальної освіти, що реалізується в Академії, зокрема, належить проходження студентами дистанційних відкритих курсів, які мають короткотривалі цілі та спрямовані на оволодіння конкретною навичкою. Слід зазначити, що здобуті при цьому результати навчання враховуються у формальному навчанні. Так, студенти-бакалаври Олександра Неїжко, Степан Петришин-Канішевський, Дарія Хворостяна, Глорія Галецька, Ауріка Кононець, Вікторія Нечай, Даніїл Короленко, Ілля Полло та Констянтин Бузенко успішно завершили базовий курс «Медіаграмотність у часи пандемії» на платформі Міністерства цифрової трансформації України «Дія», Констянтин Бузенко, – онлан-курс «Академічна доброчесність» на платформі EdEra, Кристіна Хлонь, Євген Халимон та Вікторія Орлюк – онлайн-курс для викладачів «Академічна доброчесність» на платформі Prometheus. У підсумку, отримані сертифікати допомогли студентам здобути максимальні бали із дисципліни «Академічна доброчесність».

Результати опитування студентів, які пройшли онлайн-курси, показали позитивне ставлення до неформальної форми освіти та високу оцінку їхньої ефективності. Респондентам цікавий, насамперед, культурно-мистецький напрямок та курси професійної підготовки. На другому місці сфери затребуваності серед студентів – освітні курси та вивчення іноземної мови, на третьому – питання саморозвитку та психологічної компетентності. При цьому спонукую до проходження таких курсів є як пропозиція викладача, так і власний вибір. Тобто, при такій формі навчання гармонійно поєднуються як внутрішні, так і зовнішні мотиви.

Мотивами проходження онлайн-курсів студентами є (у порядку спадання): потреба у новій та актуальній інформації, прагнення підвищити професійні компетентності, пошук мотивації та натхнення, розвиток гнучких навичок. Отже, насамперед, значимими для студентів є пізнавальні мотиви та підготовка до професійної діяльності.

Перевагами неформальної освіти визначено (у порядку спадання): актуальність тем курсів, цікава подача матеріалу лекторами, доступність та добровільність. Для більшості опитаних неформальна освіта асоціюється з правом на помилку та можливістю самостійно планувати свій час. 82% опитаних вважає, що неформальна освіта у перспективі буде існувати паралельно з формальною. 64% студентів вважає, що неформальна освіта враховує потенціал кожної особистості у більшій мірі, ніж формальна.

Таким чином, досвід неформальної освіти студенти-бакалаври трактують як позитивний. Він дозволив їм набути нові актуальні знання та компетенції, збагатив освітній процес цікавим досвідом. При цьому, що цінно, між внутрішніми та зовнішніми мотивами існує тісний взаємозв’язок. Отже, такий досвід формує запит студентства до самоосвіти.Результати опитування
"ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ ОЧИМА ВИКЛАДАЧА АКАДЕМІЇ"Результати опитування здобувачів освіти щодо освітнього процесу в умовах
воєнного стану (27 березня – 3 квітня 2022 року)Результати опитування здобувачів освіти щодо організації змішаної форми навчання у 1-му семестрі 2021-2022 н.р. (грудень 2021 року)Результати опитування
«Ставлення до академічної доброчесності» (жовтень 2021 року)Результати опитування
«Науково-дослідна складова освітнього процесу»Висновки за результатами опитування про стан психологічного
комфорту під час навчання в АкадеміїАНКЕТА оцінювання освітнього процесу ОКР "Бакалавр"РЕЗУЛЬТАТИ онлайн опитування щодо оцінювання
освітнього процесу ОКР «Бакалавр»РЕЗУЛЬТАТИ онлайн – опитування студентів:
«Ваше ставлення до самостійної роботи»РЕЗУЛЬТАТИ онлайн опитування студентів
«Ставлення до академічної доброчесності»РЕЗУЛЬТАТИ онлайн опитування студентів
«Навчання під час карантину»РЕЗУЛЬТАТИ онлайн опитування викладачів академії
щодо дистанційної форми навчання

<< Назад