Кафедра "Мистецтво співу" – Освітній процес

➤ Освітньо-професійна програма
  
➤ Навчальні плани
  
➤ Робочі навчальні програми дисциплін     за 2023-2024 рік
         
➤ Силабуси навчальних дисциплін
➤ за 2023-2024 рік

Цикл загальної підготовки

Цикл фахової професійної підготовки

 
➤ за 2022-2023 рік
 
   
➤ Дисципліни вільного вибору студента
     
➤ Атлас вибіркових дисциплін  
➤ за 2023 рік
Робочі програми вибіркових дисциплін
Цикл загальної підготовки 

Музично-теоретичні дисципліни

Кафедра "Мистецтво співу"


Силабуси 

Загальні дисципліни

Музично-теоретичні дисципліни

 Кафедра "Музичне мистецтво естради"

Кафедра "Мистецтво співу" 

 
Кафедра "Інструментальне виконавство за видами"

 

  
➤ за 2020 рік

  
  
➤ Громадське обговорення
  

<< Назад